Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Arduino Pro Mini
Överblick
En litet käckt kretskort är Pro Mini (A328) som kostar en 50-lapp. Precis lagom stor så att man kan löda fast sladdar utan problem, men samtidigt minimal storleksmässigt.Programmera Pro Mini via Ardino Uno
Vanligtvis programmeras Pro Mini via en seriekabel (t.ex. via en USB-serie-kabel) men det går även att programmera den med en Arduino Uno.

Koppla en kabel mellan RESET och GND på Uno-kortet så att inte Uno-kortet programmeras. Det är bara själva USB-kretsen vi vill åt på uno-kortet. Koppla enligt nedan, dvs TX till TX och RX till RX, 5V till Vcc och GND till GND.(Observera att om du t.ex. programmerar Pro Mini via en seriekabel, då skall du istället koppla TX till RX och RX till TX)

Ladda upp program till Pro Mini så här:
1. Ställ in rätt kort, t.ex. Board-Pro mini (5V 16Mhz) ATmega328 samt rätt serieport för Arduino Uno -kortet.
2. Håll nere Reset-knappen på Pro Mini-kortet.
3. Klicka på Upload.
4. När du ser att det står "uploading..." längst ner i programutvecklingsmiljön, då släpper du reset. Se nedan.Pinout för Pro Mini


Robot och elektronik -sidan byter namn till electro.st

Senast läst 07:01:37 20/7 2017 Texten uppdaterad 17/10 2014
footer sign