Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Halleffektsensorer
Funktion
Man kan beskriva det som en sensor (eller switch) som reagerar på magnetfält. Detta gör det möjligt att t.ex. skapa enkla givare för att kontrollera läget på någon mekanisk detalj. På en arm kan man fästa en liten magnet och på lämpligt ställe placera en halleffektsensor. På så vis vet man om armen befinner sig i positionen ifråga. Magneten kan också monteras på t.ex. en roterande axel i en motor. På så vis kan man mäta varvtal och räkna ut hastighet.

Det finns halleffektsensorer av lite olika sort. Den vanligaste och billigaste har 3 ben och en typisk testkoppling ser du här ovan, där en lysdiod monteras i serie med en resistor mellan ben 1 och 3. Oftast kan sensorn användas som den är med den enda kringkomponenten en resistans på kanske 1KΩ mellan 5V och digital ut.

Jag beskriver när nedan 4 olika varianter varav den siste är en mer avancerad även beskriven på en separat sida.

Digitalt switchande (on/off) halleffektswitch
Den här varianten är troligen vad de flesta tänker på när de hör talas om halleffektswitch, dvs en sensor/switch som reagerar på (slår till vid) närvaron av en magnet (ON) och stänger av när magneten försvinner (OFF). Det finns några varianter på temat. Omnipolär - reagerar på magnetfält oavsett polaritet (oavsett hur magneten är vänd) och slår av när magneten försvinner. Unipolär - reagerar på magnetisk sydpol och slår är av när magneten avlägsnas.

Exempel på en sådan halleffektsensor är TLE 4905 som kostar ungefär 10 kr på elfa.Latchande halleffektswitch (bipolär)
En latchande hallsensor slår på när den utsätts för ett magnetfältet som har en viss polaritet och styrka och slår inte ifrån förrän den utsätts för ett magnetfält med motsatt polaritet. Detta brukar också kallas bipolär hallswitch.

Exempel på sådan sensor A1203EUA-T, kostar ca 30 kr på elfa.Linjär halleffektsensor
Till skillnad från ovanstående som ger en diskret utsignal (5V eller 0V, "1" eller "0") så ger den linjära hallsensorn en utspänning som förhåller sig linjär till (proportionell mot) magnetfältet den exponeras för. En magnet vars styrka är "halvstark" kommer alltså ge ett utslag någonstans i mitten av 5V och 0V.

Exempel på sådan är A1324LUA-T som på elfa kostar ca 20 kronor.

Riktningskänslig halleffektsensor, kompass
Det finns halleffektsensorer som kan känna igen riktningen av ett magnetfält i 360 grader. Dvs, en 2D -sensor. Det betyder att man kan läsa av i vilket riktning en magnet är positionerad. Söker man på halleffektsensor hos ELFA är det denna typ man får fram - till skillnad fråm halleffektswitchar. Det brukar även kallas positionssensor eller kompass. Man kan ofta välja vilken typ av utsignal man önskar, dvs en analog signal eller digital signal (I2C t.ex.). Exempel på sådan halleffektsensor är MLX90316. Jag har gjort en speciell sida om denna.