Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Sociala roboten **
Denna privata webbsida/blogg handlar just nu bl.a. om metallkillen till höger här nedan och hans föregångare på träfundamentet i höger meny,
samt diverse experiment, mekaniskt och elektroniskt eller mjukvarumässigt, relaterat till denna robot eller annat intressant punk, pyssel, mekande inkluderande ren konst eller bara funderingar samt därtill förenlig verksamhet.

Senast uppdaterat
141117 Pro Mini
141029 DCcduino uno
141018 Drivsteg på utgångar
141017 Ny webbsida
141005 Testar

** Social robot [wikipedia]: A social robot is an autonomous robot that interacts and communicates with humans or other autonomous physical agents by following social behaviors and rules attached to its role. This definition suggests that a social robot must have a physical embodiment (screen characters would be excluded).Robot och elektronik -sidan byter namn till electro.st

Senast läst 13:26:35 20/7 2017 Texten uppdaterad 17/10 2014
footer sign