Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Luffarschack - 5 i rad - på Pic32 via RS232
Göra något sköj
Jag ägnade några timmar åt att knacka ner koden för det klassiska luffarschacket! Den som får fem kryss eller ringar i rad först har vunnit.

Inställningarna i putty är 19200 baud. Övriga instruktioner och förklaringar finns på sidan RS232 med Pic32.

Koden för luffarschack
/*************************************************
Luffarschack på Pic32 via RS232 www.robotsteel.com
**************************************************/

#include "plib.h"
#include "HardwareProfile.h"

#define SYS_FREQ  (80000000L)
#define BRATE 1041

char str[80]; // temp in och ut string
int poang[15][15],ux,uy,pmax=0,uv=0;
int sp[24][24];
char f[3]={'+','X','O'};
int p[81]={0,10,20,5,100,0,10,0,200,3,15,0,15,500,
 0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,100,0,2500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,
 0,70,0,200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,500,0,65000};


void initU2(void)
{
 int x;
 U2BRG=BRATE;
 U2STA=0;
 U2MODE=0x8008;  // init UART 
 U2STASET=0x1400; // enable transmitter
 putU2(0);
 for(x=0;x<10000;x++) ; // vänta lite
 putU2S("Serieport 2 konfigurerad 19200 baud");
}

int putU2(int c)
{
 while(U2STAbits.UTXBF) ;
 U2TXREG=c;
 return c;
}

char getU2(void)
{
 while(!U2STAbits.URXDA) ;
 return U2RXREG;
}

int putU2S(char *s)
{
 while(*s)
 {
  putU2(*s++);
 }
}

char *getData(char *s, int len)
{
 char *p = s;
 do
 {
  *s = getU2();
  if(*s==13)
  {
   putU2(10);
  }
  putU2(*s);
  if(*s=='\r') break;
  s++;
  len--;
 }
 while(len>1);
 *s='\0';
 return p;
}

void drawboard()
{
 int a,b;
 putU2S("\n\n\r Luffarschack pa Pic32 via RS232\n\n\r");
 putU2S("  1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415\n\r");
 for(a=0;a<15;a++)
 {
  sprintf(str,"%2d",a+1);
  putU2S(str);
  for(b=0;b<15;b++)
  {
   sprintf(str," %c",f[sp[a+4][b+4]]);
   putU2S(str);
  }
  putU2S("\n\r");
 }
}

int humanwon(int mx,int my)
{
 int a,b,i,j,dx,dy;

 uv=0;
 for(dx=-1;dx<2;dx++)
 for(dy=-1;dy<2;dy++)
 {
  if((dy!=0)||(dx!=0))
  {
   i=sp[mx+dx*4][my+dy*4]*27+
   sp[mx+dx*3][my+dy*3]*9+
   sp[mx+dx*2][my+dy*2]*3+sp[mx+dx][my+dy];
   j=sp[mx-dx*2][my-dy*2]+sp[mx-dx][my-dy]*3;
   if ((i==40)||((i==13)&&((j==3)||
    (j==5)))||((i==4)&&(j==4)))
     {uv=1;};
  }
 }
 return uv;
}

void compmove()
{
 int dx,dy,a,b,cmx=0,cmy=0,pnt,i,j;
 pmax=-1;
 for(a=4;a<19;a++)
 for(b=4;b<19;b++)
 {
  if(sp[a][b]==0)
  {
   pnt=0;
   for(dx=-1;dx<2;dx++)
   for(dy=-1;dy<2;dy++)
   {
    if((dy!=0)||(dx!=0))
    {
     i=sp[a+dx*4][b+dy*4]*27+
     sp[a+dx*3][b+dy*3]*9+
     sp[a+dx*2][b+dy*2]*3+
     sp[a+dx][b+dy];
     j=sp[a-dx*2][b-dy*2]+sp[a-dx][b-dy]*3;
     pnt=pnt+p[i];
     if((j==6)&&((i==53)||(i==26)))
      {pnt=pnt+90000;};
     if((j==8)&&((i==8)||(i==17)||
     (i==35)||(i==44)||(i==62)||(i==71)))
      {pnt=pnt+90000;};
     if(((j==3)||(j==4))&&
     ((i==13)||(i==67)))
      {pnt=pnt+5000;};
     if((j==4)&&((i==4)||
     (i==22)||(i==49)))
      {pnt=pnt+5000;};
     if((i==53)&&(j==0)){pnt=pnt+500;};
     if((i==67)&&(j==0)){pnt=pnt+200;};
     poang[a-4][b-4]=pnt;
     if(pnt>pmax)
     {
      pmax=pnt;
      cmx=a;
      cmy=b;
     }
    }
   }
  }
 }
 sprintf(str,"Mitt drag (O) ar %d, %d\n",cmy-3,cmx-3);
 putU2S(str);
 sp[cmx][cmy]=2;
}

int main()
{
 int a,b,n=0;
 SYSTEMConfigPerformance(80000000L);
 mJTAGPortEnable(0);
 initU2();
 while(1)
 {
  drawboard();
  n=0;
  if((pmax>60000)&&(uv==0))
  {
   putU2S("\n\n*** PIC32 VANN!! ***\n\n\r");
   n=1;
  } 
  if(uv==1)
  {
   putU2S("\n\n*** DU VANN!! ***\n\n\r");
   n=1;
  }
  if(n==1)
  {
   for(a=0;a<19;a++)
   for(b=0;b<19;b++)
   {
    sp[a][b]=0;
   }
   drawboard();
  }
  do
  {
   putU2S("\nDitt drag? Du ar X\n\r");
   putU2S("Mata in X och sedan Y \n\r");
   uy=atoi(getData(str,sizeof(str)));
   ux=atoi(getData(str,sizeof(str)));
   if(sp[ux+3][uy+3]!=0)
   {
    putU2S("\nDen platsen ar upptagen...\n\r");
   }
  } while(sp[ux+3][uy+3]!=0);  
  sp[ux+3][uy+3]=1;
  putU2S("\n\n\rOk...");
  if(!humanwon(ux+3,uy+3))
  {
   compmove();
  }
 }
}


Spela luffarschack
Datorn är ring och du är kryss. Man startar spelet genom att klicka på reset-knappen på UBW32.

luffarschack

Man spelar genom att ange koordinaterna där man vill stätta sitt kryss. Datorn svarar med ett drag och visar bräden i konsolfönstret.

luffarschack

Illa. Pic32 vann!

Robot och elektronik -sidan byter namn till electro.st

Senast läst 10:40:48 20/7 2017 Texten uppdaterad 17/9 2014
footer sign