Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Programmera UBW32
Vad behövs
För att programmera UBW32 behövs dels en fungerande installation av microchips utvecklingsmiljö, vilket kan fås gratis, och dels behövs HIDBootLoader som Brian också tillhandahåller. Detta lilla program tankar över programmet från din dator till UBW32 över USB-kabeln.

När kretsen skall programmeras kopplar du ihop UBW32 och din PC med en USB-kabel. UBW32 registrerar sig som en HID-device på USB-porten och därför behövs ingen speciell drivrutin. Det är bara att koppla ihop UBW32 och PC'n med USB-kabeln.

HIDBootLoader
Du behöver hämta HID BootLoader för att ladda över program från din PC till UBW32. Programmet ligger tillsammans med lite andra filer i detta ZIP-arkiv. Det är en EXE -fil och körs som den är. Behöver inte installeras på något sätt.

MPLAB
Du behöver hämta MPLAB IDE (gratis). Senaste jag installerade var MPLAB IDE v8.76 (125 MB). Ladda ner ZIP-filen någonstans och packa upp den i en tillfällig mapp. När allt är upp-packat klicka på Setup.exe. Windows kommer fråga om du verkligen vill köra detta program och då kan du svara ja.

installera mplab

Acceptera det bibliotek som är standard vid installationen. Välj inte något egetpåhittat här eftersom det kan krångla till saker senare.

C32 Compiler
Du behöver hämta C32 Compiler, vilket är en kompilator för Pic32. Du måste registrera dig på sidan för att kunna ladda ner denna. Det är snabbt gjort och kostar ingenting. Jag klickade mig sedan fram till student-versionen (academic) som är gratis. Det finns också en evaluerings-version som också är gratis. Det är i själva verket samma paket tror jag men beroende på vad du väljer (den komersiella eller någon av de två gratisversionerna) så kryssar du i olika när du installerar. För den kommersiella behövs en speciell aktiveringskod. MPLAB C Compiler for PIC32 v2.01 (151 MB) Windows kommer fråga om du verkligen vill köra detta program och då kan du svara ja.

installera c32 compiler

Du väljer någon av gratisversionerna vid installationen.

installera c32 compiler

Viktigt är här att du installerar C32 under samma bibliotek där du installerade MPLAB. Ändra inte på förslaget vid installeringen så kommer allt gå bra. Det är när man "förbättrar" installationsprogrammets förslag allt går åt pipan.

MAL
Du behöver också hämta hem MAL, Microchip Application Library, som innehåller lite bibliotek och exempel.

installera mal

Ladda in ett program, t.ex. HelloWorld
Då är du redo att tanka hem ett exempel och testa detta. Ladda t.ex. hem HelloWorld och packa upp detta i samma bibilotek där MAL ligger.

Konfigurera MPLAB
konfigurera mplab Dubbelklicka på projekt-filen (den som slutar med .mcp). Detta borde starta upp MPLAB med projektet inladdat. Till vänster borde du få upp trädet med projektets olika delar och till höger kodeditorn.

Gå till Configure och Select Device för att ställa in kretsen du använder. Min krets på min UBW32 heter PIC32MX795F512L. Klicka därefter OK.

konfigurera mplab

Därefter klicka på Build.

MPLAB Build succeeded

Tanka över programmet till UBW32
Om du startar bootloader ser det antagligen ut som nedan.
UBW32 bootloader
För att kunna tanka över måste du sätta kretsen i "bootloader mode". Gör exakt så här: Tryck ner knappen programmera på UBW32. Medans du håller knappen programmera nertryckt trycker du på nollställ (tryck ner och släpp). Håll fortfarande ner knappen programmera tills lysdioderna börjar blinka. När de blinkar (eller snarare 3 lyser och 2 blinkar ömsom) är kretsen i bootloadermode.
UBW32 bootloader

När kretsen är i bootloadermode bör det se ut på detta sätt på HIDBootLoader. Om inte starta om HIDBootLoader. UBW32 bootloader
Klicka på Open hex file och peka ut hex-filen i ditt nyss (ovan) kompilerade projekt. UBW32 bootloader
Klicka på Program/Verify så tankas programmet över till UBW32. Det ser då ut ungefär som nedan. UBW32 bootloader
När programmet har tankats över till UBW32 kan du testköra det. Antingen genom att klicka nollställ på UBW32 eller genom att klicka Reset Device i HID BootLoader. Om du klickar Reset Device kommer det se ut som nedan samtidigt som ditt program snurrar i UBW32. UBW32 bootloader
Varje gång du startar UBW32 kommer ditt program snurra där.

Sammanfattning
För att programmera UBW32 kopplar du alltså ihop UBW32 och din PC med en USB-kabel. Därefter startar du HIDBootLoader på din PC. Du håller nere knappen programmera på UBW32 och trycker kort på reset och då försätts kortet i programmeringsläge - lysdioderna lyser förutom 2 som blinkar. Därefter tankar du över ditt program med HIDBootLoader. Du klickar på knappen nollställ (reset) på UBW32 som då startar om med ditt program (det startar med detta program varje gång UBW32 startas, tills dess du laddat över nytt program).

Robot och elektronik -sidan byter namn till electro.st

Senast läst 01:02:35 20/7 2017 Texten uppdaterad 17/9 2014
footer sign