Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Det uttrycksfulla huvudet

Utbyggnad

Nedanstående är konstruerat utifrån lite ideer kring kommunikation och liv; alltså bara ett exempel och möjligheterna till uttryck är ganska många. Roboten kommer också hitta ansikten själv och sackadera mellan dem, tanken är att de skall kunna "kommunicera" med dem som tittar på roboten eller att roboten kan följa publikens diskussion genom att försöka räkna ut vart individer i publiken tittar osv. Det skulle kunna bli väldigt roligt.

Simulator

Funktioner: Slumpa ny fokusvektor. Rygga tillbaka. Nyfiken. Se söt ut. Dominant. Undergiven. Attityd. Himla med ögonen. För att du skall se så bra som möjligt kan du vrida modellen medsols eller motsols. De flesta rörelser kan kombineras. T.ex. kan se söt ut kombineras med nyfiken.


Robot och elektronik -sidan byter namn till electro.st

Senast läst 07:00:33 20/7 2017 Texten uppdaterad 17/9 2014
footer sign